Gabay sa Pagbabantay
Gabay sa Pagbabantay: Mga Pamamaraan at Paalala para sa mga Bantay Dagat
Atty. Mario E. Maderazo

Written in Filipino, Gabay sa Pagbabantay contains guidelines and protocols that will help Bantay Dagat (Sea Watch) volunteers perform their duties professional and efficiently, paving the way for more effective enforcement and prosecution of fishery laws violations. Written by Atty. Mario E. Maderazo with illustrations by Erdito Naeg. October 2009

DOWNLOAD: Gabay sa Pagbabantay (3.5MB)